Instant Cafeteria
Teljes körű cafeteria üzemeltetés szolgáltatásunkon
belül a lakáscélú hiteltörlesztés támogatásának
elbírálását és adminisztrációját
díjmentesen végezzük partnereinknek.


Lakáscélú hiteltörlesztés támogatása


Étkezés, vendéglátás


Szállás szolgáltatás


Szabadidős szolgáltatások


Élelmiszer és többcélú vásárlási utalványok


Egészség és öngondoskodás

Önkéntes pénztári szolgáltatások

Cafeteria - Hiteltörlesztés

Tájékoztató lakáscélú hiteltörlesztés támogatásáhozA támogatás maximális mértéke az ingatlan (telekár nélküli) árának, vagy építés, korszerűsítés esetén a költségvetési értéknek a 30%-a lehet.

A tárgyévi támogatás mértéke nem haladhatja meg a tárgyévben hiteltörlesztésre, illetve annak költségeire igazoltan kifizetett összeget.

A támogatás mértéke a tárgyévben, és az azt megelőző négy évben összességében nem haladhatja meg az 5 millió Ft-ot.


Kötelező dokumentum: „Munkavállalói nyilatkozat Munkáltató adómentes lakáscélú hiteltörlesztés támogatásához”

A juttatásba bevonható hitelszerződések típusai:

  • lakáscélú hitel ingatlan vásárlásához, építéséhez, korszerűsítéséhez, bővítéséhez
  • szabad felhasználású hitel, melyben egyértelműen beazonosítható, hogy lakáscélú felhasználásra igényelték
  • lakástakarékpénztári hitelszerződés
  • korábbi lakáshitelt kiváltó hitelszerződés
  • gyűjtőszámla szerződés
  • munkáltatói lakáscélú hitel


A támogatás feltétele, hogy a támogatást igénylő munkavállaló a hitelszerződésben adós, vagy adóstársi minőségben szerepeljen.

Kötelező dokumentum: Az igényléskor le kell adni a hitelszerződés másolati példányát. Kiváltó hitel, gyűjtőszámla szerződés esetén, az ezek alapjául szolgáló korábbi hitelszerződés másolatát is be kell nyújtani.

A lakáscélú ingatlanra vonatkozó előírások:

  • Az igénylő munkavállalónak az ingatlanban tulajdoni résszel, vagy haszonélvezeti joggal kell rendelkeznie.


Kötelező dokumentum: Az igényléskor le kell adni az adásvételi szerződés (építés, korszerűsítés esetén a költségvetés) másolati példányát.

  • Az ingatlannak meg kell felelnie a 12/2001 (1.31) Kormányrendeletben (méltányolható lakásigény) előírt, a szobaszámra és együtt lakó személyek számára vonatkozó előírásoknak. A méltányolható lakásigény az igénylő, és a vele együttköltöző családtagok (házastárs, élettárs, kiskorú gyermek, eltartott hozzátartozó) számától függően a következő lehet:
Együttköltöző / lakó személyek száma Lakószobák száma legalább - legfeljebb
1 – 2 fő 1 -3
3 fő 1,5 – 3,5
4 fő 2 - 4


Minden további személy esetén 0,5-el nő a szobaszám.
Három, vagy több gyermek esetén minden további főnél 0,5-el emelkedik a szobaszám alsó határa (de legfeljebb három lakószobáig), a felső határa személyenként 1 lakószobával emelkedik.


Az együtt lakó/költöző családtagok esetén elfogadott az ingatlan állandó lakóhelyként, vagy tartózkodási helyként való bejelentése. Az együtt lakást az érvényes lakcímkártya másolatával, vagy ha az együtt lakás korábban állt fenn, akkor jegyzői igazolással kell igazolni.

Kötelező dokumentum: Az igényléskor le kell adni az együtt lakó családtagokra vonatkozó lakcím igazolásokat, illetve a lakcímkártyák másolatát!

Amennyiben az ingatlanra vonatkozó hitelszerződés kapcsán korábban már vizsgálták a méltányolható lakásigényt, és erről rendelkeznek igazoló dokumentummal, akkor nem szükséges a szobák számára és az együtt lakókra vonatkozó igazolások leadása!

Kifizetéssel kapcsolatos információk

A juttatás kifizetése átutalással történik, a munkavállaló által meghatározott bankszámlára, amelyről a pénzintézet a hitel törlesztését leemeli, vagy a munkavállaló egyéni hitelszámlájára, vagy a hitelintézet központi elszámoló számlájára.

A kifizetés feltétele a hiteltörlesztést igazoló folyószámla kivonat másolatának leadása a munkáltató részére.


Tájékoztató információk:

Jogszabályi Háttér:
1995. évi CXVII. SZJA törvény
12/2001. (1.31)  Kormányrendelet
15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet

Tájékoztató a lakószobák méret szerinti besorolásáról:
 

Szobák besorolása Szobák mérete
Fél lakószoba 6 – 12 m2
lakószoba 12 – 30 m2
két lakószobának minősül 30 m2 felett
Konyha+nappali+étkező két lakószobának minősül 60 m2 felett